Skipulag nefnda

Stjórn GKG skipar allar nefndir sem starfa innan klúbbsins. Þær eru ýmist fastanefndir sem sinna tilteknum málaflokkum eða tímabundnar nefndir sem sinna afmörkuðu, tímabundnu verkefni. Ávallt skal skilgreina hlutverk og helstu verkefni nefndar. Fastanefndir skulu að jafnaði skipaðar eigi síðar en einum mánuði eftir aðalfund klúbbsins ár hvert.

Í nefnd sitja að jafnaði þrír til tíu klúbbfélagar, eftir ákvörðun stjórnar hverju sinni. Stjórn skipar formann nefndar en að öðru leyti skiptir nefnd sjálf með sér verkum eftir því sem ástæða þykir. Starfsfólk klúbbsins situr að jafnaði ekki í nefndum.

Formaður nefndar skal gera stjórn grein fyrir störfum hennar svo oft sem stjórn óskar. Allar nefndir skulu taka saman yfirlit um störf sín eigi síðar en 1. nóvember ár hvert.

Nefnd getur hvorki ákveðið stefnu klúbbsins í einstökum málaflokkum né skuldbundið hann fjárhagslega nema stjórn veiti henni ótvírætt umboð til þess.

Nefnd hefur ekki boðvald yfir framkvæmdastjóra klúbbsins eða öðru starfsfólki. Þá dregur tilvist nefndar á engan hátt úr valdi og ábyrgð framkvæmdastjóra á daglegum rekstri klúbbsins. Framkvæmdastjóri, íþróttastjóri, vallarstjóri og þjónustustjóri sitja í eða starfa með einstökum nefndum eftir því sem nánar segir í skilgreiningu á hlutverki og helstu verkefnum nefndar.

Hlutverk aganefndar:

 • Fjallar um brot félagsmanna gegn reglum GKG og ákveður viðurlög við þeim.
 • Nefndin fjallar ekki um brot sem varða annað en golfleik og beinast á einhvern hátt að GKG eða starsmönnum félagsins; stjórn fjallar um slík brot.

Markmið aganefndar:

 • Gæta ítrasta hlutleysis við meðferð agabrota.
 • Fjalla um mál og afgreiða þau eins fljótt og auðið er án þess þó að það komi niður á gæðum úrskurða.

Framkvæmdastjóri starfar með aganefnd.

Aganefnd fyrir starfsárið 2019 skipa:

 • Bergþóra Sigmundsdóttir (formaður)
 • Ragnheiður Stephensen
 • Bergsveinn Þórarinsson

Starfsreglur aganefndar má nálgast með því að smella á hlekkinn hér að neðan

Starfsreglur aganefndar GKG 19-4-2017.

Hlutverk forgjafarnefndar:

 • Heldur utan um öll forgjafarmál GKG.

Markmið forgjafarnefndar:

 • Endurmeta forgjöf alla félagsmanna GKG í upphafi hvers árs.

Framkvæmdastjóri starfar með forgjafarnefnd.

Frogjafarnefnd GKG fyrir starfsárið 2017 skipa:

 • Kjartan Bjarnason (formaður)
 • Sæmundur Melsted
 • Bergveinn Þórarinsson
 • Þorgrímur Björnsson

Íþróttanefnd GKG:
• Leitast við að skapa kylfingum í GKG aðbúnað og atlæti sem stenst samjöfnuð við það sem best gerist á Íslandi.
• Mótar afreksstefnu GKG í samráði við íþróttastjóra.
• Mótar stefnu GKG sem fjölskylduvæns íþróttafélags í samráði við íþróttastjóra.
• Stendur fyrir fræðslufundum fyrir félaga í GKG í samvinnu við íþróttastjóra og dómara GKG.
• Skipar foreldraráð GKG, sem hefur umsjón með öðru barna- og unglingastarfi GKG en telst beint íþróttastarf.

Íþróttanefnd GKG fyrir starfsárið 2019 skipa:

 • Sigmundur Einar Másson (formaður)
 • Gestur Þórisson
 • Helga Þorvaldsdóttir

Hlutverk kvennanefndar:

 • Fjallar um stefnu klúbbsins um leiðir til að efla kvennastarf og fjölga konum í klúbbnum. Að lokinni umfjöllun nefndarinnar skal stefnan lögð fyrir stjórn til afgreiðslu.
 • Stuðlar að samvinnu og samstöðu kvenna í klúbbnum og leitar leiða til að efla félagsanda meðal þeirra.
 • Skipuleggur æfingar, mót og aðra viðburði fyrir konur í samráði við þjónustustjóra.

Markmið kvennanefndar:

 • Að hlutfall kvenna í klúbbnum sé hærra en í nokkrum öðrum golfklúbbi á landinu.

Íþróttastjóri starfar með kvennanefnd.

 • Kvennanefnd fyrir starfsárið 2020 skipa:
  o Ásta Kristín Valgarðsdóttir – formaður
  o Heiða Jóna Hauksdóttir – varaformaður
  o Sunna Hlín Gunnlaugsdóttir – gjaldkeri
  o Arndís Berndsen – ritari
 • Meðstjórnendur
  o Fjóla Rós Magnúsdóttir
  o Kristín Kristmundsdóttir
  o Sólveig Smith
  o Valgerður Friðriksdóttir
 • Hafa samband við kvennanefnd: gkgkonur@gmail.com

Dagatal kvennanefndarinnar má sjá hér.

Hlutverk kynningarnefndar:

 • Gefa út ársrit GKG
 • Ganga frá útlitshönnun á skiltum, auglýsingum og öðru markaðsefni GKG
 • Við halda útlitshönnun GKG

Markmið kynningarnefndar:

 • Ársskýrsla GKG sé áhugaverð og beri af öðrum ársskýrlum golfklúbba á Íslandi
 • Allar merkingar séu samræmdar innan GKG
 • Tryggja það að allar mekringar, skilti og auglýsingar séu innan hönnunarstaðals.

Framkvæmdastjóri starfar með kynningarnefnd.

Formaður kynningarnefndar fyrir starfsárið 2019 er Sigurður Hlöðversson

Hlutverk mótanefndar:

 • Fjallar um árlega áætlun um öll mót á golfvöllum klúbbsins sem þjónustustjóri leggur fram. Þetta gildir um innanklúbbsmót, opin mót á vegum klúbbsins, mót á vegum fyrirtækja og mót á vegum GSÍ.
 • Undirbýr og fylgist með framkvæmd móta í samvinnu við þjónustustjóra og annað starfsfólk klúbbsins.

Markmið mótanefndar:

 • Klúbburinn sé ávallt í fremstu röð mótshaldara innan GSÍ.
 • Árlega séu haldin mót við allra hæfi á vegum klúbbsins.
 • Styrkja félagsandann í klúbbnum með öflugum innanfélagsmótum.
 • Mótshald fyrir fyrirtæki efli rekstur klúbbsins.

Framkvæmdastjóri starfar með mótanefnd.

Formaður mótanefndar fyrir starfsárið 2019 er Jón K. Baldursson

Hlutverk öldunganefndar:

 • Halda árlegt mót öldunga GKG
 • Standa fyrir öðrum viðburðum sem eflir félagslíf öldunga GKG
 • Standa að viðburðum yfir veturinn sem hentar öldungum

Markmið öldunganefndar:

 • Efla virkni öldunga í mótum og félagslífi GKG
 • Að GKG verði áhugaverður golfklúbbur fyrir ölgunga

Formaður öldunganefndar er Hrefna Sigurðardóttir, S: 692 6863

Íþróttastjóri starfar með öldunganefnd.

Mótaskrá fyrir sumarið 2019

 • Maí Æfingamót á Mýrinni 9 holur
 • Júní               Leirdalur 18 holur
 • Júní Heimsókn: Hveragerði 18 holur
 • Júlí Mýrin 9 holur
 • Ágúst            Leirdalur 18 holur
 • Ágúst Heimsókn: Akranes 1. Teigur ræst úr frá 10-12
 • September Mýrin – Lokamót og hóf

Mótin hefjast öll kl. 10:00 nema lokamótið

Þátttökugjöld í mótin eru kr. 1.000.- pr. mót og greiðist með seðlum.

Heimsóknir spilast sem mót og er þá greitt mótsgjald auk vallargjalds.

Verðlaun fyrir mótin og afrek sumarsins verða afhent í lokahófinu.

Allir GKG öldungar 65 ára+ eru hvattir til að mæta og nú

viljum við sjá fleiri konur mæta til leiks.

Bestu kveðjur Atli, Randver, Örn, Svandís og Hrefna

Nefndin

Hlutverk vallarnefndar:

 • Fjallar um langtímaáætlun um meiriháttar viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbins sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram. Að lokinni umfjöllun nefndarinnar skal áætlunin lögð fyrir stjórn til afgreiðslu.
 • Fjallar um árlega áætlun sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram um viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbsins og fjárfestingu í tækjabúnaði vélamiðstöðvar og fylgist með framgangi hennar.
 • Fylgist með umhirðu á umráðasvæði klúbbsins og móta tillögur um úrbætur ef þörf krefur.
 • Fylgist með starfsemi vélamiðstöðvar klúbbsins.

Helstu markmið nefndarinnar eru:

 • Byggingum á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt vel við haldið.
 • Ástand golfvalla, æfingasvæða og annarra útisvæða kylfinga sé ávallt eins og best verður á kosið.
 • Umhirða á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Vallarstjóri starfar með vallarnefnd.

Vallarnefnd fyrir starfsárið 2019 skipa:

Sigurður Kr. Egilsson (formaður)
Björgvin Smári Kristjánsson
Einar Þorsteinsson
Elísabet Böðvarsdóttir
Guðmundur Á. Gunnarsson
Guðni Þorsteinn Guðjónsson
Sigurfinnur Sigurjónsson

Hlutverk viðburðarnefndar :

 • Hafa frumkvæði að skemmtanahaldi á vegum félagsins
 • Sjá um hjóna og para keppnina
 • Sjá um bændaglímuna
 • Vera með atburði sem eykur skemmtanagildi þess að vera í GKG eins og:
  • Spilakvöld
  • Horfa á mót í sjónvarpi
  • Halda viðburði á veturna eins og innanhússpúttmót

Markmið viðburðarnefndar :

 • Að auka gildi þess að vera GKG-ingur
 • Efla GKG andann

Viðburðarnefnd 2019 skipa:

Ingibjörg Þ Ólafsdóttir (formaður)
Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir
Björn Steinar Stefánsson
Einar Gunnar Guðmundsson
Framkvæmda- og íþróttastjóri starfa með skemmtinefnd.