Hlutverk vallarnefndar:

 • Fjallar um langtímaáætlun um meiriháttar viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbins sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram. Að lokinni umfjöllun nefndarinnar skal áætlunin lögð fyrir stjórn til afgreiðslu.
 • Fjallar um árlega áætlun sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram um viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbsins og fjárfestingu í tækjabúnaði vélamiðstöðvar og fylgist með framgangi hennar.
 • Fylgist með umhirðu á umráðasvæði klúbbsins og móta tillögur um úrbætur ef þörf krefur.
 • Fylgist með starfsemi vélamiðstöðvar klúbbsins.

Helstu markmið nefndarinnar eru:

 • Byggingum á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt vel við haldið.
 • Ástand golfvalla, æfingasvæða og annarra útisvæða kylfinga sé ávallt eins og best verður á kosið.
 • Umhirða á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Vallarstjóri starfar með vallarnefnd.

Vallarnefnd fyrir starfsárið 2017 skipa:

 • Bjarmi Guðmundsson (formaður)
 • Ingunn Einarsdóttir
 • Ari Magnússon
 • Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
 • Ottó Sigurðsson
 • Sigurfinnur Sigurjónsson