Hlutverk vallarnefndar:

  • Fjallar um langtímaáætlun um meiriháttar viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbins sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram. Að lokinni umfjöllun nefndarinnar skal áætlunin lögð fyrir stjórn til afgreiðslu.
  • Fjallar um árlega áætlun sem framkvæmdastjóri og vallarstjóri leggja fram um viðhald og nýframkvæmdir á umráðasvæði klúbbsins og fjárfestingu í tækjabúnaði vélamiðstöðvar og fylgist með framgangi hennar.
  • Fylgist með umhirðu á umráðasvæði klúbbsins og móta tillögur um úrbætur ef þörf krefur.
  • Fylgist með starfsemi vélamiðstöðvar klúbbsins.

Helstu markmið nefndarinnar eru:

  • Byggingum á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt vel við haldið.
  • Ástand golfvalla, æfingasvæða og annarra útisvæða kylfinga sé ávallt eins og best verður á kosið.
  • Umhirða á umráðasvæði klúbbsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Vallarstjóri starfar með vallarnefnd.

Vallarnefnd fyrir starfsárið 2019 skipa:

Sigurður Kr. Egilsson (formaður)
Björgvin Smári Kristjánsson
Einar Þorsteinsson
Elísabet Böðvarsdóttir
Guðmundur Á. Gunnarsson
Guðni Þorsteinn Guðjónsson
Sigurfinnur Sigurjónsson